“Качеството! Именно в него е разликата между глинената посуда и порцеланът” - Ендрю Брейс


Любовта към породата – това е общото, което обединява съдиите от всички нива, възрасти и националности. Животът на такива хора, толкова се преплита, че с годините тяхното познанство прераства в истинско приятелство. Ако Вие сте попаднали веднъж в мрежите на изложбите и развъждането, може да изпитате съблазън да станете експерт на породата. По долу са изложени възгледите за съдийството на английския експерт Ендрю Брейс, изказани на семинара за Дарлингтонското Общество на Развъдчиците през 1998 година. Разговорът е наречен “Съдийството буквално”. Защо Вие искате да станете съдия? На какво първо обръщате внимание в ринга? Кучето трябва да бъде образец на своята порода за вас. За да съдите, Вие сте длъжни толкова добре да познавате породата, че със своето съдийство да способствате за нейното подобрение.
Между експертите "олраундери" и експертите "породници" има цяла пропаст. Главата е един от важните моменти при всички породи; Грумингът и показът трябва да бъдат добри, но не трябва да Ви заслепяват. Винаги съдете така, както бихте съдили за последен път и това е вашата последна възможност да се проявите, както бихте искали да останете в паметта на последователите.
1. Никой не трябва да пристъпва към съдийство на породата, ако не чувства, че знае и разбира тази порода достатъчно, че да внесе своя принос в нейния прогрес. Прекалено много хора започват своята съдийска кариера с грешни подбуди.
2. Изследването и изучаването са жизнено важни за разбирането на породата. Недостатъчно е да гледате днешните кучета, изучавайте снимките на родоначалниците им, колкото се може по-далече, и се опитайте да оцените пътя на развитие на породата.
3. Стандартът на Породата е основата на всички основи, но той фактически е безполезен, ако се изучава изолирано. Четете Стандарта в съчетание с фотографии на най-добрите кучета. Когато Стандарта описва признаците на породата, попитайте се, защо това трябва да бъде именно така. Почти всички физически изисквания на стандарта са обусловени от функционалния произход на конкретната порода.
4. Когато Вие оценявате което и да е куче, помнете, че при всички има недостатъци, затова отделяйте повече време за определяне достойнствата на кучето, отколкото да търсите неговите недостатъци. Дори при великите кучета има недостатъци – просто те по-добре ги поднасят. Приемете позитивен подход към съдийството. По-добре “повишете" кучето за неговите достойнства, отколкото да го “принизите” за неговите недостатъци.
5. Помнете, че темперамента, маниерите на държание и поведение на кучето, са толкова важна част, колкото и неговия екстериор. Когато кучето влиза при Вас в ринга, то трябва с целия си вид да заяви, че то е идеалът на породата. И за това неговия кураж и темперамент означават много.
6. Никога не забравяйте важността на баланса и силуета. Когато пред вас в ринга стоят кучетата, си представете, че всички те са боядисани с черно и се опитайте да сравните техните силуети. Това е много полезно, особено при петнистите породи, където оптическите измами могат да изопачат пропорциите.
7. Качество – това е нещото, което много трудно се описва, но може веднага да се види, ако Вие имате “око”. Качество трябва да има при всяко куче, и това именно е свойството, което никога няма да бъде недооценено, дори ако не се споменава в нито един Стандарт.
8. Главите са важни при всички породи – главата и изражението придават индивидуална особеност, темперамент и породен тип.
9. Движенията са много важни, но Вие трябва да разберете, че конституцията влияе на характерната походка при всяка порода. Добрите движения за Булдога, ще бъдат абсолютно нетипични за Пудела.
10. При оценка на движенията, обръщайте особено внимание на движенията на кучето в профил. Движенията "отпред" и "отзад" – това е добре, но вида на движенията странично са по-информативни, Вие виждате кучето напълно, неговите пропорции и балансираност, неговата осанка и възможности. Наблюдавайте кучето, движещо се в ринга в кръг, и анализирайте траекторията на движенията на предните и задните крайници. Често пъти се оказва, че впечатляващите на пръв поглед движения, в действителност са непродуктивни и дори нетипични.
11. Когато съдите няколко кучета, постарайте се да изработите някакъв традиционен ритуал при описанието. Никога не започвайте да оглеждате едното куче от главата, а другото от опашката: това не изглежда много добре, сякаш съдията не е уверен или въобще не знае, какво върши.
12. Когато Вие опипвате кучето, правете това само с определена цел. Няма смисъл от обследване на всеки квадратен сантиметър на кучето, особено при късокосместите породи, просто там всичко и така се вижда. В случай, че опипваш, за това трябва да има причина.
13. Наблюдавайте работата на професионалистите в породата. Не всички показват еднакво. При някои породи има свои особености. Липсата на знания в тази област ще Ви разобличи в очите на познавачите на породата.
14. Оценявайте подготовката и представянето на кучетата като достойнство, но не позволявайте изкусния груминг да Ви ослепи и да засенчи по-съвършеното куче, показано може би не толкова професионално. Груминга може да бъде променен за няколко часа. Строежа и типа остават завинаги. Не гледайте хората, съдете само кучетата.
15. Когато Вие сте избрали кучето, което действително Ви харесва, си представете, че неговия собственик е Ваш заклет враг – то все още ли е толкова хубаво? И също си представете, че кучето, което не Ви е направило впечатление, принадлежи на Вашия най-добър приятел – то както преди ли е лошо?
16. Взимайте под внимание възрастта. При някои породи, хубавите кученца малко приличат на оформеното възрастно куче, което се описва в Стандарта. Вие трябва да знаете, как изглежда кученцето от всяка порода, на различна възраст. Единственото, което гарантирано се променя при всяко куче е неговата възраст!
17. Винаги забелязвайте, как кучето се спира след движение и замира в естествена поза. Отделяйте по-голямо внимание на тази “картинка”, а не на създадената по-късно от хендлера. Много кучета могат да бъдат поставени по ефектен начин, ако имат умел хендлер. Реалното куче – е кучето, естествено спиращо от движение.
18. Винаги съдете, вслушвайки се в своята интуиция, това дори е по-важно от Вашите ръце или очи. Когато кучето влиза в ринга, във Вас вече се появява впечатление за него, следвайте го. Вие можете да допуснете някои грешки в хода, но неизменно ще бъдете прави като цяло.
19. Когато Вие съдите смесен ринг, помнете, че всяко куче трябва да се оценява за съответствие към неговия собствен породен Стандарт. Някои породи са по-ефектни от други, но често, “скромните родственици” произвеждат отлични екземпляри, и те имат право на еднакво отношение и награда за качество.
20. Винаги съдете, както за последен път, и съдете така, че да Ви запомнят именно за това. Твърде много правят разпространената грешка, от време на време да заобикалят ясните правила, само обеждавайки се, че ще се върнат на единствения верен “прав път” следващия път. Разбира се, те никога не правят това. Веднъж опитали вкуса на “удобното съдийство”, Вие ще бъдете загубени завинаги.
Ендрю Брейс
Заключителни думи
Храна за размисъл за всички – съдийството!
Вашите пристрастия, смелост и знания ще бъдат оспорвани, и аз се надявам, че Вие ще можете да бъдете над това. На мен ми харесва да съдя понякога, но по природа аз съм “играч”, предпочитам да бъда в ринга, показвайки ново кученца. Стимула се заключава не само в опита да спечелиш, но и в надеждата да получиш удоволствие от поведението на кученцето в ринга, от запознанствата и общуването с други такива “играчи”.
Джанет Хаксли
Превод на руски език: Н. Бизяева-Г. Руденкова - http://doggi.ru/publ/13-1-0-53
Превод на български език: Елена Нейчева, развъдник “Spotmaniac”, България