Съдийски грешки породени от вариациите на точкуване при далматина Често се случва съдии добре запознати с породата, при експертиза да допускат грешки, свързани с разпределението на точките.
За да докажем значението на пигментацията като цяло, разположението на точките, както и връзката по между им, ще представим пет рисунки, на които е изобразен един и същ силует на женско куче, но точкуван по различен начин.


От гледна точка на екстериора този силует не е идеален, защото му липсват идеалните пропорции. Той изобразява висококрако куче с къса шия. И двата недостатъка са изразени в лека степен.


Рисунка 1.

На тази рисунка е изобразен почти идеален далматин. Точките са разпределени равномерно по тялото, макар че в идеалният вариант би трябвало да бъдат незначително в по-малко количество. Най-положителната характеристика при Рис. 1, е еднородният и достатъчно голям размер на точките. Интересно е да се отбележи, как красивото разпределение на точките е подчертало женствеността на силуета и е придало интелигентен вид на кучката. В конкретния случай само неподходящата "верижка" от точки по горната страна на муцуната създава грешно впечатление, че липсва паралелност с челото.
Когато преценявате далматина трябва да умеете да се концентрирате не върху рисунъка, а върху чистия силует и да не се поддавате на оптическите измами, създадени от разпределението на точките. Скоро ще забележите, че ако се съсредоточите само върху силуета на кучето, постепенно точкуването ще стане по-маловажно. Но ако вие от друга страна фокусирате вниманието си върху цвета, оценявайки го като качество и разположение на точките, има опасност морфологичните дадености да останат на заден план.
Уточнихме, че в рисунките е използван един и същ силует. Точкуването му по различен начин създава оптически измами, представяйки несъществуващи реално морфологични (анатомични) недостатъци (бел. прев.).

Ако погледнете набързо рисунките от 2 до 5, описанията на съдиите може да бъдат следните:

Рисунка 2.

Главата изглежда прекалено тежка. (Коментар: главата е пигментирана по-слабо и контрастира на "наплесканата" с точки шия.) Шията изглежда грубовата. (Коментар: точките се сливат по очертанията на силуета на самата шия в плаки и създават впечатление, че е дебела.) Плешките са изправени, а лактите отворени. (Коментар: поради липса на точки точно в този участък) Плосък и къс гръден кош. (Коментар: изглежда плосък, поради струпване на точките в плаки в предната част на гърдите, поради което гръдната кост на може да изпъкне. Изглежда къс, поради безразборно струпване на точки в големи плаки единствено и непосредствено зад лакътя, което илюзорно ограничава дължината на гръдния кош) Задните крайници като цяло са добри, но изглеждат лековати в сравнение с натоварената предница. (Коментар: илюзията за дисбаланс се създава от липсата на точки по задните крайници, което силно изпъква на фона на доста пигментирана предница.)


Рисунка 3.

Главата изглежда малко къса. Черепът изглежда малко тежък. (Коментар: илюзия, поради изобилно струпване на точки в основата на главата при връзката и с шията.) Неизразена холка. Ъгълът между лопатката и раменната кост е прекалено изразен. Лактите изглеждат пристегнати към гръдния кош. Гръдният кош е широк, но плитък. Коремът не е достатъчно прибран. Крупата е скосена, а опашката - нископоставена. (Коментар: присвийте очи, за да се абстрахирате от очертанията на силуета и ще видите, че точките обрисуват точно това куче, отговарящо на описанието. Ако съдията се заблуди от разположението на точките, а не следи морфологията, за констатираните несъществуващи недостатъци може да снижи оценката с 1 до 2 единици.)


Рисунка 4.

Кръгло чело. (Коментар: поради липса на точки.) Неприятно изражение. Слаба муцуна. (Коментар: поради обилната пигментация по долната челюст.) Ушите изглеждат нископоставени. (Коментар: поради това, че в основата ушите не са пигментирани.) Къса и груба шия. (Коментар: поради разпределение на точките по цялата и ширина, което подчертава наистина съществуващият недостатък.) Прекалено масивна и тежка предница. (Коментар: Предният фронт е подчертан с точки, за разлика от останалата част на тялото. Този акцент от точки създава илюзия за дисбаланс между натоварена предница и олекотена задна част.) Изправени задни крайници. Простоват тип. (Коментар: Рисунъкът на точките по задните крайници оформя отвесна линия надолу, което създава лъжливо впечатление за изправени ъгли.)


Рисунка 5

Дълга глава. Ниско чело с изгладен преход към муцуната, прекалено рехави устни. (Коментар: Груба зрителна измама! Причината е в неподходящото разпределение на точките! Точките череп-муцуна са разположени в една линия, приблизително на нивото на очите, което създава представа за ниско чело и липса на стоп. Плътната пигментация на устните ги подчертава прекалено много, поради което изглеждат дебели. Тази пигментация продължава чак до ушната мида, което създава погрешно впечатление за несъразмерно дълга глава. В случая експертът е огледал кучето бегло от голямо разстояние.) Прекалено засводена поясница. (Коментар: Обилно струпване на точки в областта на поясницата, което придава излишен акцент.) Кучето изглежда дисхармонично и висококрако. (Коментар: струпването на точки в областта на поясницата и в долната част на гръдния кош в областта на лактите, създават впечатление за дисбаланс между предница и задница. От друга страна, лактите са изцяло пигментирани, лакътните стави не се открояват и това създава впечатление, че кучето е висококрако.) Задните крайници са прекалено заъглени. (Коментар: това е недостатък, когато е съчетано с отворени ъгли на предните крайници. В случая илюзия създават точките - те силно подчертават коляното и скакателната става при струпването си в тези области.) Лековата костна система. (Коментар: Точките на представения модел са с еднакъв размер и по тялото и по крайниците, което създава впечатление за тънки кости на крайниците.)

Схема А и В

Схема А

Изобразява далматин с отлично заъглени предни и задни крайници. Този баланс обуславя правилни движения, създава визуализация за по-дълга шия, по-дълбок гръден кош и по-здрава поясница.

Схема Б
Изобразява далматин със стръмни плешки, отворени ъгли на задните крайници, особено при коленните стави (и къса бедрена кост - бел. прев.). От тези недостатъци се увеличава височината при холката с 3 до 5 см. Този далматин е прекалено висококрак, има къса шия, къс и плитък гръден кош и изнежена костна система.
Пунктираните линии показват амплитудата на размаха на крайниците. Далматинът на схема А, без съмнение има по-широка крачка с добра еластичност. Кучето от схема Б се движи с по-къси крачки и скована походка. Късите крачки са по-слабо ефективни, но може и да не бъдат забелязани от съдията, ако кучето се придвижва много бързо.


Текст и илюстрации Ann-Marie Hammarlund, председател на шведския далматин-клуб
Превод на руски: Ирина Петракова, председател на клуб "А-Далматин" - Русия за списание "Мир далматинов'2001"
Превод от руски и коментар към рисунките: Цветелина Дойчинова,
национален съдия, Председател на НКК "Далматин-Елит"