James E.Seltzer /Willowind Dalmatians 22.12.1998

Вие сте отлагали решението до последно-Сега на вас ви е абсолютно необходимо да решите на нещо.Блоссом е потресаваща кучка.В нея е концентрирано практически всичко,което сте искали да постигнете през многото години,скрупульозно подбирайки идеалните партньори в надежда за успешен резултат.Най накрая вашите усилия са възнаградени и Бог ви е изпратир далматин,който бързо е станал Шампион,БОБ на регионалната монопородка,в три годишна възраст е получил диплом за дресура и се намира на средата на пътя към по високите титли. Ch.Lotus Blossom of Bali Hai трябва да бъде заплодена,но с кого? 

Вие не сте от тези,които вземат важните решения необмислено.Вие сте размисляли върху тази връзка повече от година,загубили сте доста време внимателно разглеждайки кандидатурите на потенциалните бащи на първото кучило на Блоссом.

Тя има изключително ласкав характер,движенията и са грациозни и елегантни,има добър тип и баланс,изискана разцветка и добро здраве.Всички тези качества бихте искали да съхраните във всички следващи поколения,само ако ви се отдаде да намерите племенен мъжки,който би допълнил достойнствата на Блоссом и би принадлежал към този тип,с който винаги са се славили далматините Bali Hai. 

Накрая,след многомесечно разглеждане и изучаване на кандидатите,техните потомци и родственици,сведения за слуха и здравето им,на вас ви се удава да съкратите избора до до двама претенденти.На вас действително ви харесват и двамата и вие се затруднявате с окончателния избор.

 Първия кандидат, Ch. Tonkin Bali’s Majesty,е чичо на Блоссом,лайн-бреден на знаменития Ch. Frolictree’s Majesty ,който многократно се появява в родословието на Блоссом и другите далматини във вашия Питомник.Тонкин – е победител БИШоу и монопородни изложби и сега влиза в петицата на най добрите далматини на страната.На вас ви харесва това куче,както и на много други,тъй като Тонкин е едно от най популярните племенни кучета в породата и,като че ли ще стане рекордсмен по число на потомците-Шампиони.Тонкин е фаворит сред вашите най доверени приятели- далматинисти,повечето от тях не разбират вашата нерешителност.

Другия финалист е Ch.Task of Agrimony. Той не е родствен с Блоссом в крайна сметка,поискът на общи роднини в пределите на пет-колянно родословно не показва нито един.Таск е лайнбридиран на CH. Dance of Merlin,основателка на семейство Agrimony. Dance of Merlin е импортирана и не би трябвало да е родствена на Frolictree’s Majesty.В същото време Таск има доста качества,които бихте искали да въплътите във вашите кучета.От това сходство,ваш приятел,любител на далматините даже вече ви е питал не е ли Таск от вашите кучета? 

Вие сте загубили много време,за да получите такива резултати във вашата развъдна програма и не бихте искали да загубите завоюваните позиции.Може би най добрия избор е Тонкин,но от друга страна….. 

 

ИЗМЕРВАНЕ СТЕПЕНТА НА ИНБРИДИНГА 

Вие разбирате,че изборът на Тонкин означава продължение на и без това тясната линия на развъждане.Слушали сте,че подобно близкородствено развъждане в продължение на времето(ако е продължително) може да е рисковано ,но вие все още не си представяте добре какво точно се има предвид с това.Освен тона вие не знаете как да измерите степента на риска,избирайки баща за бъдещите ви кученца.В действителност,бихте искали да знаете точния количествен метод за измерване степента на инбридинг при всяка предполагаема връзка-Генетиците притежават такъв инструмент.  

Инбридинг – кръстосване на родственици,по точно – животни в по близко родство от средното за популацията към която те принадлежат..   

Лайнбридинг – кръстосване на особи които ги разделя повече от едно поколение.Това е определена степен на инлридинга.

Ауткросс -  Кръстосване на неродствени особи животни в пределите на една порода.   

Кроссбридинг – Кръстосване на животни от две признати породи,с цел получаване на нова разновидност или закрепване на една от съществуващите .

Еднотипен подбор – Кръстосване на фенотипично сходни особи.Подобен с подобен. 

 

 

КОEФИЦИЕНТ НА РАЙТ 

Коефициентът на Райт най често се използува за измерване на степента на инбридинг.Коефициент Fx ни говори каква част от гените на инбредното животно се явява видимо хомозиготна.

За да бъдем по точни, Фх , разчетен на определено число поколения ни говори за относителното ниво на хомозиготност на  конкретното инбредно животно в сравнение със средното ниво на породата в цялост. Изчислява се като сума (1/2) от  произведените на степен (n+n’+1), където n – броя на поколенията от бащата до общия прародител,присъствуващ в  родословието и на бащата и на майката, , n’ –броя на поколенията от майката до този общ прародител,умножена на фактор (1+Fa).  

 1) Fx = ? (1/2)n+n'+1 (1+Fa) 

 Fx –коефициент на инбридинг на животно Х 

Fа – коефициент на инбридинг на общия прародител А,ако той сам е инбреден. 

В много случаи по леко е да се изчисли отначало приблизителния коефициент.

 2) Fx = ? (1/2)n+n'+1 

 Този облекчен метод на разчет не взема под внимание степента на инбридинг на общия прародител. 

 

 Коефициентът на инбридинг(КИ) – това е мярка за степента на родство между бащата и майката на кучето.Връзка например между брат и сестра дава КИ 25%,така както и връзка баща с дъщеря или майка и син.. 

 Трябва да отбележим че КИ е равен на нула,ако няма общи предци от страна на бащата и майката.Това е така,независимо от това че някой прародител се повтаря само по бащина или по майчина страна на родословието.

 Инбридингът по един от предците е ценен с това,че има вероятност на специфичен локус хромозомите на двата алела да са идентични и наследени от един прародител,тоест идентични по наследство.

Ако този прародител А е бил инбреден,тогава Фа не е равен на нула,от което следва че този прародител с голяма вероятност е хомозиготен по интересуващия ни лукус.

 Да разгледаме родословието на предполагаемото поколение от Tonkin и Blossom.  

 

 

  Frolictree’s Majesty 

Tonkin 

  Bali’s Alexandra 

 

 Frolictree’s Majesty 

  Bali’s Waldo 

 Bali’s Jezibel 

Blossom 

 Bali’s Archibald 

  Bali’s Tamara  

                                         Bali’s Alexandra

 

 Виждаме,че Majesty и Alexandra са общи предци.Да предположим че те не са инбредни,тогава родените кученца по такова родословие ще е инбреден на Маджести с КИ 6.125% Да предположим че тези предци са също инбридни.Тогава родените кученца ще са инбридни на Маджести с коефициент 6.125% и на Александра с коефициент 12.5%.При това Маджести е инбреден на 54.5 % и Александра на 36.25 %. В такъв случай общият КИ за това предполагаемо кучило ще е 18.19 %,което за някои ще се окаже твърде висок.Тъй като Таск и Блоссом нямат общи предци,предполагаемата им връзка ще даде КИ 0 %,независимо че и Таск и Блоссом са инбредни.

 

ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА КРЪВТА 

 Процентното съотношение на кръвта измерва предположително генетичния принос на определен прародител на конкретно куча и планирано кучило.То се изчислява със сумиране на приноса на определения родител всеки път,когато той се явява в родословието.

N – количество на поколенията в родословието,от които този прародител отстои в пробанда.Например- за бащата и майката n=1 и,

в такъв случай процентът на кръвта на всеки от родителите е 50%.

За бабите и дядовците n=2,така че от тях идват по 25 % от кръвта и т.н.Някои популярни книги в развъждането употребяват именно този термин “процент на кръвта”,обсъждайки инбридинга и лайнбридинга. 

Ако някой известен прародител често се появява в едната половина на родословието,да кажем от страната на мъжкия,но съвсем не се появява от страната на майката,тогава кучето от такава връзка може да има достатъчно голям процент на кръвта от дадения прародител,но коефициента на инбридинг по този прародител ще е равен на 0.

Програма на развъждане,която се старае да увеличи” процента на кръвта” на желаем производител и в същото време се старае да намали КИ,снижава риска свързан с инбридинга.

 

КОЕФИЦИЕНТ НА РОДСТВО 

Понякога е важно да се знае доколко са родствени две кучета имащи общ прародител.Генетиците определят коефициента на родственост като процент от алелите в различните особи унаследени от един прародител.Коефициентът на родство между единия от родителите и пробанда е равен на 50%,между пълни сибсове-50%,между полусибсове 25%.Коефициентът на инбридинг на Райт за потомък,роден от връзката на две особи е равен на половината от коефициента на родство между тези особи,с поправката на техния инбридинг (Van Vleck, p.217). 

 Коефициентът на родство може да се определи,проследявайки стрелките на родословието,изобразени с помощта на диаграма.Да разгледаме следния пример:Капитан се явява два пъти дядо за Жени,а Жезибел е нейна и майка и баба.Дарби е направил скачка с майка си Жезибел и от тяхната връзка се е родила Жени.. Darby, Jennie Kapitan, Jezibel 

За да разчетем КИ на Жени,ние отначало изчисляваме коефициента на родство между бащата,Дарби и майката,Жезибел.Две стрелки съединяват Дарби и Жезибел: права, от Жезибел към Дарби и две низходящи от Капитан към Дарби и Жезибел. 

Коефициентът на родство се изчислява като сума: 0.5( за правата връзка съединяваща Жезибел и Дарби) плюс (0.5)/2 за следващото звено,съединяващо Жезибел и Дарби с тяхния баща- Капитан. 

0,5 + (0,5)2 =0,75, 

При условие,че самият Капитан не се явява инбреден,КИ на Жени това е половината от Коефициента на родство на нейните родители(0.75),което е разно на 37.5 %.  

 

 

ОСНОВЕН КОМПЛЕКС НА ХИСТОСЪВМЕСТИМОСТ (ОКХ) 

Гореуказаните КОЕФИЦИЕНТИ – това са статистически параметри,основани на това,че потомъкът получава половината от своите гени от баща си,а другата- от майка си.Средно,той получава по една четвърт от гените на всеки един от своите дядовци и баби.В действителност,той може да получи от всеки от тях от 0 до 50 % от техните гени. Случайното разделение на родителския геном внася елемент на непредсказуемост.

С откриването на репликациите на ДНК става възможно да се премине от предположения към по точно(до определена степен) определяне на генотипа на конкретното куче.Няколко години назад,един любител на далматини,изучаващ тогава процеса на разсъединяване на тъканите по време на трансплантация,ме запозна със своите изследвания,касаещи основния комплекс на хистосъвместимост при кучетата и други гръбначни.Той ми разсказа за такъв комплекс (DL-A), който представлява верига тясно свързани гени,повече известна с ролята си в имунната система,производството на антитела и разсъединяването на чуждородни тъкани или инфекционни агенти.В основата на имунитета лежи способността(или неспособността) да се разпознавата своите и чуждите и да се регулира нормален имунен отговор към това.Тези гени са тясно свързани и се намират на един непрекъснат участък и през времето на Мейоза обикновено се отделят като едно цяло.Тази група представлява набор от различни алели,които при хората могат да наброяват не по малко от 80 милиона комбинации.Високоорганизираните видове могат да оцелеят след бактериологична или канцерогенна атака благодарение в частност на многообразието на основния комплекс на хистосъвместимост(ОКХ).Тъй като на този комплекс е присъщ високо ниво на полиморфизъм(многообразие на формите на гените),снижаването на разнообразието в тези локуси може да послужи като индикатор за инбреден статус в популациите на чистопородните кучета.Хомозиготните алели в ОКХ ограничават диапазона на имунна реакция в случай на необходимост . 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИНБРИДИНГА 

ОБЩИ РАСЗЪЖДЕНИЯ 

Съгласно Falconer, най нежелателните последствия от инбридинга – това е снижаването на племенната ценност на конкретния екземпляр,особено на тези качества свързани с репродуктивната функция или жизнеспособността – феномен известен кат инбредна депресия.Майчинските качество – такива като размер на кучилото и неговата жизнеспособност са най чуствителни към инбредната депресия,макар и други качества да страдат също..

Всеки вид,а така и всяка вътрешновидова субпопулация носи определено число дефектни гени,които биха могли да бъдат летални или полулетални в хомозиготно състояние.Генетически,мъртвия процент от популацията(тези които умират или не са способни за възпроизводство,тъй като носят повредени гени) се нарича “генетичен товар” на популацията и снижава нейната жизнеспособност. Несймнено далматините,а така и хората,носят значителен генетичен товар,именно поради това инбридинга носи със себе си определен риск.той повишава вероятността ,тези непълноценни гени,рецесивни или полигени да се срещнат един с друг в потомството.Колкото по-рядко специфичния ген се среща в популацията,толкова по тесен трябва да е инбридинга,за да се прояви този ген.Например,да предположим че някой дефектен ген се среща с честота 0.01,тоест той е наличен при един от сто индивида.

 При случайна връзка той може да попадне в хомозиготно състояние и да се прояви средно в един от 10 000 индивида.Но,ако КИ е равен на 30%,то дефектния ген може да се прояви средно в един от 300 индивида – тоест налице е 30-кратен ръст на броя на непълноценните особи. Инбридинг с последваща селекция може да бъде приложен при опит да се изключи дефектен ген от популацията,не малко е описано за такива опити.Даже и при най твърдия подбор против такива хомозиготи,честотата на срещане на рецесивните алели се снижава твърде бавно и това изисква много поколения,за да е се получи скромен успех в борба с този дефект.

В противоположната страна на развъждането се намира феноменът наблюдаван при ксръстосването на инбредни линии.Получаваното при това потомство демонстрира хибридна сила,или хетерозис,усилване на тези характеристики,които са пострадали при инбридинга.Най общо жизнеността,която е загубена при инбридинга се стреми да се възстанови при ауткрос.При все че,високоинбредирана производителка,по силата на собствената си отслабеност,може да има трудности при възпроизвеждането на жизненоспособно потомство,даже ако е от връзка с неродствено куче.

 

ДИВАТА ПОПУЛАЦИЯ 

В един от броевете на списание “National Geographic” има показателна илюстрация.В нея е представена пума от Флорида,сериозно поразена от кожно заболяване.Надписът към илюстрацията е “Една от 30 или 50 останали в дивата природа котки.Тази пума е много възприемчива към кожните гъбички- резултат на системен имунодефицит,вероятно предизвикан от инбридинг”.Както и много други видове,които твърде дълго е да описваме тук,тези пуми са с опасност от изчезване на вида.Когато числеността на популацията се намалява,неродствените кръстосвания стават по малко вероятни и инбридингът става правило.Генетичното разнообразие намалява и дадената група животни зопочва да изпитва растящото бреме на генетичния товар и неспособност да реагира адекватно на изискванията на изменящата се външна среда. Ако тази група не бъда спасена чрез вливане на “свежи гени”,по някакъв начин попаднали в популацията,дрейф на гените,това ще доведе до загуба на генетичното разнообразие.

Тази загуба по силата на дрейфа на гените е особено опасна за малочислените популации,още повече че способните за възпроизводство особи винаги са по малко от общото и количество.Има правило че,ако числото на участниците във възпроизводството е по малко от 50,то популацията се подлага на инбредна депресия.Каквото и да става,няма такава магическа цифра,която да предопредели на какъв стадий видът загубва способността си за възпроизводство и има немалко примери за успешното възстановяване на твърде малки популации.През 70-те години са били хванати 3 мексикански вълка,които са станали продължители на вида.През 1994 г вече е имало 90 живи потомци и макар че средното ниво на инбридинг превишава 18 % и мексиканския вълк е все още под заплахата за изчезване,налице е съхраняване на жизнеспособна популация.

 

ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ 

Огромно количество данни е събрано за резултатите от инбридинг при домашни и лабораторни животни.. Willis (p.328) отбелязва,че развииего на болшинството породи в началото ,в една или друга степен е ставало чрез инбридинг ,което е позволявало бързо да се закрепят желателните породни качества,при условие на бракуване на тези екземпляри,които не са отговаряли на нужните изисквания.Както и да е ставало това,прекомерния инбридинг бил намерен за неблагоприятен.Широко известен е случая със семейството Дюшес –шортгорнски добитък,което е измряло когато нивото на инбридинга е преминало разумните граници, безплодието е станало широко разпространено.При инбредните гвинейски свине рязко е намалена числоността на малките в котилото и теглото на малките прасенца.Инбридингът при прасетата е довел до явно снижаване на плодовитост и жизненоспособност.При инбредните млечни крави се намалява теглото на новородените телета,расте ранната смъртност,намалява се млеконадоя и пада плодовитостта.. Willis (p.329) говори за ефекта от инбридинг за колония от бигли,при които е порастнала неонаталната смъртност от например 1 от 4 кучета, при КИ по малко от 25% до 3 от 4 кученца когато КИ вече превишава 67.3% В едно непубликувано изследване се проследява явна корелация между степента на инбридинг и снижаването на продължителността на живот при стандартните пудели.. Falconer (р.248) цитира няколко изследвания,в две от които е налице снижаване на ръста и коефициента на интелекта при хората при увеличаване на инбридинга. 

 При такова множество от проблеми,които влече след себе си инбридинга,може да се зададе въпроса – какви бариери създава Природата,за да сведе до минимум инбридинга?Основните механизми са няколко- първо(1)-различното ниво на плодовитост благоприятствува гаметите,които се отличават с голямо генетично разнообразие.Второ(2)- различното предпочитане,което самките имат към самци,имащи различни от тях ОКХ- комплекси.Трето(3)- по високия процент на изхвърляне на зародиш,хомозиготен в по ОКХ,тоест в тези случаи ако бащата и майката са предали сходни гени ОКХ. Другите,поведенчески бариери,включват изгонване на младите кучета от мъжки пол от групата след достигане на зряла възраст от тях и даже,в някои човешки култури,разработване на детайлни племенни традиции кой и с кого може да сключи брак.В едно от най интересните изследвания се описва способността на жените да се отнасят по различен начин към мъжете,в зависимост от тяхното индивидуално ОКХ.Наблюдението е показало,че жените отдават предпочитания и с голяма вероятност се омъжват за мъже,на които ОКХ се отличава от техния.По такъв начин родителите,не осъзнавайки това,създават двойки децата от които се отличават с голямо генетическо разнообразие.Такова избирателно предпочитане са проявили лабараторни мишки,избягвайки връзки с особи със сходен ОКХ.По такъв начин,при възможност да се избира партньор,обонянието подсказва нужния отговор.Известни са не малко анекдоти,при които някои кучки са отказвали скачки с победители Бест ин Шоу,избрани за тях от развъдчиците,а ако са имали скачка,то бременността е била лъжлива.В същото време са проявявали огромно желание да направят скачка с дворното съседско куче.Видимо,кучката,може по миризмата да определи от кой партньор ще се родят по здрави кученца и,при свобода на избора именно на тях ще даде предпочитане.

Ако гените ОКХ се явяват ключ за работата на имунитета,може да се направи извод,че хетерозиготността от гледна точка на ОКХ повишава устойчивостта към по голям спектър на заболявания, отколкото хомозиготния ОКХ. Неспособността да се даде отпор на различните патогени: паразити,протозои,бактерии,вируси и приони- може да доведе до ранна смъртност.За да се разпознаят правилно множеството потенциални агрессори и да се даде правилен имунен отговор,в ОКХ е налице огромно генетично разнообразие.Ако ОКХ не може да разпознае ненормалните клетки,тоест инфекционните, раковите или чуждородните,те могат да се размножат,в резултат на което ще се получи рак или сериозна инфекция.И обратно,ако ОКХ оцени клетките на своя организъм като чуждородни,то обърнатите към себе си защитни сили на организма ще имат не по малко разрушителни последствия.

Забелязано е,че свързаните с имунитета заболявания се срещат при чистопородните животни все по често.И макар,че причините за това са засега неизвестни,своята роля играе и генетичния фактор и влиянието на окръжаващата среда,включвайки нарасналото използуване на поливалентни ваксини,въздействието на токсини,лекарства и прочие.Да добавим,че наред с желателните черти,се получава непреднамерена селекция на предразположеност към автоимунни заболявания или относително снижване на генетичното разнообразие на алелите,контролиращи имунния отговор.Създаването на чиста порода,това в същността си е стесняване на генетичното разнообразие на алелите.За съжаление при селекция на желателните признаци в някоя степен се губи разнообразието на генома,включвайки ОКХ.Логично е да се предложи че снижаването на генетичното разнообразие на ОКХ ограничава както нивото на разпознаване на свои/чужди,така и адекватността на имунния отговор.Действително няколко от алелите на ОКХ са в патогенезата на някои автоимунни заболявания. 

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА РАЗВЪЖДАНЕ  

КУЧЕТАТА могат да са със сходен генотип,фенотип или и едното и дрругото заедно.Ако са близки по произход,то те в известна степен са инбредни.Ако са близки фенотипно,но не са родствени,генетиците използуват за това термина “еднотипен” подбор,ако се предполага връзка между такива кучета.Забелезано е че често хората помежду си си избират сходни партньори,особено по такива характеристики като ръст и коефициент на интелекта

Очевидно е че селекционерът ,използувайки метода на еднотипния подбор,се опитва да кръстоса най добрия с най добрия от гледна точка на общоприетите стандарти и за това,за да получи успех той трябва да е способен да оцени вероятните двойки по отношение тяхното съответствие със Стандарта.Изборът по фенотип е много разпространен в редица европейски страни,където инбридингът се счита за крайно нежелателен-Този метод може да бъде полезен за съхраняване на типа в тези породи,където кучилото не се регистрира,ако степента на инбридинг е много висока.Съгласно Уилис(стр.338) повечето немски породи много рядко се развъждат с прилагане на инбридинг,но с помощта на еднотипен подбор и отбор.При това ние виждаме едно много еднотипно изложбено поголовие.Когато еднотипния подбор се прилага към голямо количество сложни признаци,които се контролират от голямо количество двойки-гени се получава известно повишаване на хомозиготността,но не така значително както е при преднамерения инбридинг.Еднотипния подбор усишлва сходството между кученцата в едно кучило и между родителите и потомците,а за практикуващия развъдчик точно това е и нужно. Подборът по фенотип –това е селекционен метод,тъй като развъдчика подбира тези животни,които имат желателни признаци,като при това се свежда към минимум дублирането на скритите.От друга страна,при инбридинг подборът се води както по генотип,така и по фенотип,драматически повишавайки вероятността на получаване на животни,хомозиготни по някои дефекти,с вероятен съпътствуващ ефект на инбредна депресия.

 

ПОПУЛАЦИЯ НА ДАЛМАТИНИТЕ 

ДАННИ ОТ РОДОСЛОВИЯТА 

 Авторът би искал да благодари на Робърт фон Майр за помощта,предоставил в наше разпореждане база данни за произхода на далматини,която той е събирал и проверил.Тази база съдържа примерно 20 000 родословия с указване на пол,дата на раждане,титли,собственик,развъждач и други полезни сведения. 

ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ 

 За да се разбере средното ниво на инбридинг при далматините,родословните се допълваха със сведения от базата данни.Така е бил получен средния коефициент на инбридинг по Райт.Беше използувана модифицирана в съответствие със задачата,компютърна програма “Visible COI”.Тази програма е написана от автора на статията и може да се намери на свободен достъп в мрежата на Интернет.Някои фундаментални процедури са били прилагани за проверка на достоверността на родословията,непълните родословия са изключени от изследване.. 

 

БРОЙ НА ПОКОЛЕНИЯТА 

Въпреки че зчисленията на коефициента на инбридинг по формулата на Райт е теоретически възможен на неограничено число поколения,за практическите цели е целесъобразно да се определи точно необходимия брой поколения.Подробни данни за произхода,които биха позволили да се достигне в разчетите т.н. базово ниво за произход на породата са рядко достъпни за всяка чистокръвна порода.Използуваното компютърно време също така расте в геометрична прогресия с всяко допълнително поколение. Изхождайки от дълбочината на родословията,достъпна благодарение на базата данни и необходимото за разчет компютърно време на средния КИ при далматините,са използувани 8 коленни родословия.8 коленните родословия обхващат 510 предци,по 225 от страна на бащата и майката.Ако по малко от половината предци са известни,независимо от коя страна- по майката или бащата,родословието се изключва от изследване

.Колкото повече поколения се включват в изчисленията,толкова по висок е КИ.За лайнбредните кучета по голямата част от коефициента ще бъде получена за сметка на няколко,най близки поколения,а за развъдчика-любител това е най важното.По ранните поколения също увеличават значението на КИ,но като правило не така силно,тъй като съгласно формулата с всяко поколение прираста на коефициента се увеличава двойно.И ако кой-да е прародител не се появява в родословието многократно,ранните поколения не са така важни.

Още повече че генетично”тясното” място( )може за възникне поради твърде честото използуване на популярен в средите на любителите производител.Може да се разрази катастрофа,подобна на втората световна война в Европа,при която голяма част от породната популация изчезна от лицето на земята,такова събитие може да се разглежда като рязък скок на кривата на КИ.А до това стестяване на генетичната база,кривата на КИ ще бъде по скоро леко повдигаща се,постепенно,до поколението,което може да се счита за “базово ниво”,откъдето ще се получи още един рязък скок.Трябва да се отбележи,че “базовото ниво” може да заема много години и поколения,докато се формира.То може да се отнася или за породни групи,които са влезли в състава на породата и са закрепили основните, характерни черти,или към импорта на ограничен брой производители от страната им на произход. 

 Таблица 1 отразява измененията на показателя КИ по Райт за един и същ далматин в зависимост от това колко поколения прародители са се вземали в разчета.Това куче е било получено от връзката на родни брат и сестра,които на свой ред са били инбредни.КИ 43 % на 10 колянно родословие може да се счита действително за много висок.. 

Таблица 1 

Изменение на КИ в зависимост от “дължината” на родословието

брой поколения

5

6

7

8

9

Коэффициент на инбридинга

38.57 %

41.24 %

41.55 %

42,55 %

43,53 %


Пример за изменение на КИ на един и същ далматин от базата данни,в зависимост от увеличаване на броя на поколенията в родословието които се вземат за разчет. 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

 Информацията,достъпна от базата данни позволява да се разделят кучетата на групи по редица критерии.Повечето далматини в нея са титуловани,а някои имат не само изложбени титли,но и работни.Подразбираше се,че разчетът за среден КИ за всички далматини от базата данни,а така и за отделни групи ще изкара на бял свят някои закономерности.В таблица 2 е представено разпределението на КИ за всички далматини,по които е имало достатъчно данни за разчет.Общ изходен брой далматини- около 20 0001от които 8450 родословия са използувани за разчет.И макар средното значение на КИ за далматините от споменатата група да е само 6.34 %,а много далматини произлизат въобще от ауткросни връзки,техния КИ = 0,значителен брой кучета,въпреки това,са инбредни повече от 15 %.    

Коэффициент на инбридинга при далматините 

Таблица 2 

Коефиц.
инбридин

2 %

4 %

6  %

8 %

10 %

12 %

14  %

16 %

18 %

20 %

22 %

24 %

Участие в
популац.%

30,52

15,37

11,85

10,69

8,49

5,75

5,08

3,92

2.6

2,12

1,55

0,73

Разпределение на КИ за 8-коленна родословна при всички далматини от базата данни. [Среден КИ=6,34% Стандартно отклонение=6,06% Максимален КИ=42,55% )

 

ИЗЛОЖБЕНИ ШАМПИОНИ 

 Избраните ОТ БАЗАТА ДАННИ далматини с изложбени титли са група от 3738 кучета.На рис.3 е показано разпределението на КИ в тази група,на основание 8 коленно родословие.Средния КИ при Шампионите е 6.01% при максимално значение 42.55% . 

 

ШАМПИОНИ ПО ДРЕСИРОВКА 

Избирайки от базата данни далматини с титли по послушание,ние получихме само 160 годни за разчет родословия.Инбредния статус на тази група е средно 4.89%,при максимален КИ 19.16%,което е значително по малко от този в групата на Шампионите.Такава разлика между степените на инбридинг при победителита в изложби и съревнования по дресировка не е неочаквана.Подобни резултати са били получени и при други породи. 

 

ИЗВОДИ 

 Средния инбреден статус при далматините,съставляващ по формулата КИ на Райт е само 6.34 %(в крайна сметка за тази база данни и при отчитане на 8 колянно родословие),стана приятна изненада,тъй като при другите чистокръвни породи средния размер на КИ е значително по висок.При стандартните пудели,например,средния КИ при 10-колянно родословие, достига 19 %.

Занижена ли е тази цифра поради ограничеността на избора или поради някакви необясними промени в базата данни? Или развъдчиците в болшинството си залагат на ауткрос,подбирайки племенните двойки- е трудно да се установи,но бих искал да се надявам на второто.При тези обстоятелства,средно,генетичното здраве,в сравнение с другите заводски породи , е добро,все пак по тези параметри,на които влияе инбредната депресия.В същото време от тази база данни е видно че някои заводски линии са високо инбредни,с КИ до 43% - по произволна оценка дори,това са високо инбредирани кучета.данните които имаме на разположение не позволяват да се оцени общата жизненоспособност или съотношението на това качество със степента на инбридинг.най общо може да се очаква проявяване на някои признаци на инбредната депресия и при по ниски цифри от тази. 

 Нерядко се утвърждава че работните качества са по високи при аутбредните кучета.Затова можеше да се очаква че при селекцията по послушание,за полевите и пътни изпитания,по често ще се използува ауткрос.Нашите данни действително откриха съществена разлика между инбредния статус на Шампионите,среден КИ 6.01%, и далматините с титли по послушание,среден КИ 4.90%.Подборът на производителите на работните линии,по скоро,се прави на базата на показани работни качества и по този начин,по често се води по правилата на еднотипния подбор.Развъдчиците на изложбени линии по често се опират на анализа на родословията,стараейки се повече да използуват най успешните победители на изложби,затова по често получават и по силно инбридирани кучила.. 

 

Коэффициент на инбридинг при далматините 

Таблица 3

коэф.
инбр

2 %

4 %

6  %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 % 

22 %

24 %

 %
сред
шоу-Шамп.

32,2%

15,6%

12,4%

10,9%

7,7%

5,3%

4,9%

3,3%

2,3%

1,8%

1,4%

0,6%

 % сред Шамп. по послушан

38,8%

15%

11,3%

12,5%

5.6%

6,9%

4,4%

3,8%

1.3%

0,6%

0%

0%

Разпределението на КИ при 8-колянно родословие сред всички Шоу Шампиони и Шампиони по послушание от базата данни- [ Шоу-Шампиони: Среден КИ=6,01%, Стандартно отклонение = 5,96% Максимален КИ = 42,55%. Шампиони по послушание:Среден КИ = 4,89% Стандартно отклонение = 4,55% Максимален КИ = 19,16%]. 

ПО-НАТАТЪШЕН АНАЛИЗ 

  В тази статия ние разгледахме някои положения от популационната генетика,които биха могли да бъдат полезни на практикуващите развъдчици.По необходимост,обзорът е кратък,а на заинтересования от това читател,ние препоръчваме да проведе няколко часа,без да бърза, в местната научна библиотека,продължавайки да изучава тази важна и динамично развиваща се област.

Изобилие от материали по този въпрос има в Мрежата,ако при Вас имате достъп до Интернет.Ние бихме ви посъветвували да посетите страниците на д-р Дж.Армстронг,с неговата разнообразна кинологическа информация.

Но проблемът за избор на мъжки за вашата девойка Блоссом още не е решен.Ще се заплоди ли от Тонкин и ще продължи тясната линия или най добър избор за нея ще се окаже Таск,съгласно метода на еднотипен подбор?Определянето на политика на рразвъждане,на базата на породни линии влече след себе си множество последствия и е свързана както с близки,так и с дългосрочни цели.Впрочем,при този прост хипотетичен пример изборът изглежда е ясен:съхраняването на типа е възможно при връзка с еднотипен партньор,което позволява да се избяга от риска свързан с инбридинга. Освен непреодолимото желание да следвате тълпата и да използувате сегашния Топ Шампион,няма какво друго да губите.Но затова пък е възможно много да получите,следвайки своя път и избирайки друг мъжки- по малко знаменит,но съпоставим по качество.

Задачите,които с помощта на популационната генетика може да си поставя и решава клуба на породата са много по широки,които са тези пред конкретен развъдчик,тъй като главната мисия на такива клубове е грижа за здравето и благополучието на породата,а генетичното здраве е главна съставляваща тези усилия. В същото време,както отделнита развъдчици си решават своите непосредствени задачи,клубовете по породи трябва да гледат напред в бъдещето и да провеждат политика,гарантираща здравето на породата в настъпващото хилядолетие.Политика пропагандираща генетичното разнообразие и съхраняваща безвредните,но редки алели и съдържаща почти неизбежния с времето ръст на хомозиготността в породата,трябвао много сериозно да се обмисли.

Генетичната безизходица,възникваща от стремежа на повечето развъдчици да използуват изложбените “Герои на деня”,трябва да се предотвратява,особено в наши дни,когато поради широкото прилагане на методите на изкуственото осеменяване ръстът на концентрацията на гените на популярния производител може да има глобални последствия.Възторзите по повод производителите-Шампиони биха били заслужени,ако се основаваха на средна резултативност- по висок процент Шампиони от общо родените кученца от даден производител,а не на абсолютното количество произведени Шампиони,получени просто за сметка на повечето връзки.

Този кратък обзор на инбредния статус на породата Далматин всява надежда.Изучаването на 8- коленните родословия от нашата база данни не показа прекомерен инбридинг,с изключение на отделни заводски(развъдни) линии.При допълнителни усилия,би могло да се разшири базата данни със сведения за състояние на здравето и продължителността на живот,което би позволило по детайлно изследване.Тези изследвания биха могли да покажат корелация между общото състояние на здраве и дълголетие и степента на инбридинг и ,по такъв начин,да се предоставят на развъдчиците на далматини данни,позволяващи да се оцени разумния риск при планиране на връзките със значителна степен на инбридинг. 

 

ИЗПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА: 

1.Genetics for Dog Breeders, by Frederick B.Hutt, W.H.Freeman, pubs., 1979, p 206. 

2.Genetics of the Dog, by Malcolm B.Willis, Howell Book House, pubs., 1989, pp 320-322. 

3.Genetics for the Animal Sciences, by L.D.Van Vleck, E.J.Pollak, E.A.B.Oltenacu, W.H.Freeman, pubs., 1987, pp  

 199-225. 

4.Major Histocompatibility Complex of the Dog, by H.M.Vriesendorp, Bronder Offset, 1973, pp 15-18. 

5.Introduction to Quantitative Genetics, by D.S.Falconer and T.F.C.Mackay, Longman, pubs., 1989, p 247. 

6.National Geographic, Vol 190, No.4, Sanctuary, “U.S.National Wildlife Refuges”, October, 1996, p 4. 

7.Viable Populations for Conservation, Michael T.Soul, ed., Cambridge, 1987, pp 87-119. 

8.The Canine Diversity Project, URL: http://www.magma.ca/~kaitlin/diverse.html, Dr.John B.Armstrong, 

 Department of Biology, University of Ottawa. 

9.Natural history, Vol 107, No. 7, “Love with the Proper Stranger”, by Meredith F.Small, September, 1998, p 14. 

10.Canine Immunogenetics Home Page, URL: http://www.vgl.ucdavis.edu/ccah/details.htm , Veterinary Genetics 

 Laboratory, Univercity of California at Davis, Niels C.Pedersen, DVM, John M.Angles, MS, DVM, Wasyl V. 

 Malyj, PhD. 

11.PEDIGREE software Program, URL: http://users.nbn.net/~jseltzer/pedigree.html. James E.Seltzer, PhD. 

12.Diversity in the Standard Poodle, URL: http://www.magma.ca/~kaitlin/poodle/standard.html, Dr. John B. 

 Armstrong, Department of Biology, University of Ottawa. 

 

източник: http://dalmatin-club.ru

превод на Български: Николай Събев - Питомник за средноазиатска овчарка Marten Bulgaria

© Забранява се публикуването на статията без съгласието на Spotmaniac.com