Монохибридно кръстосване: При него родителските форми се различават само по един признак.


Дихибридно кръстосване: При него родителските форми се различават едновременно по два алтернативни признака. Разпадането се осъществява едновременно и независимо едно от друго и по двата признака. При кръстосването на индивиди, различаващи се по повече от един признак, тези признаци се унаследяват свободно и независимо един от друг.
Полихибридно кръстосване: При него родителските форми се различават по повече от два алтернативни признака. В полученото първо поколение приплодите имат еднообразие на признаците, докато във второ и следващите поколения настъпва разпадане и независимо комбиниране на алтернативните признаци.