• Локалното третиране е едно от основните средства за борба. В жилищните помещения, в които съжителствуват няколко домашни любимеца е необходимо да се третират всички кучета и котки, които са постоянно пребиваващи, както и всички временно пребиваващи. Аерозолите и инсектицидите лосиони съдържащи пиретрини и пиретроиди са основните предпочитани средства за борба. Лосионите могат да бъдат втривани на определени интервали според продукта, частният случай и времето с което разполага собственикът. Най-ефикасната честота на употреба често е по-къса от тази, която е оказана на етикета.

Трябва да се познава токсичноста на препарата преди да се увеличи честотата на употреба /втриване/. Стопанина трябва да бъде ясно информиран дали може да нарушава написаното върху указанията за употреба, а също така и да бъде запознат с възможните странични явления. Някои ветеринарни специалисти използват често ежедневните пулверизирания с пиретринови или перметринови препарати, а не само поради инсектицидното им действие, но и поради репулсивния им ефект.
Аерозолните препарати с Firpronil са много сигурни и се употребяват 1 път в месеца. При употреба трябва да се внимава животното да бъде грижливо и изцяло третирано. Особено подходящи са за котки. Препарата остава ефикасен дори и при последвало намокряне на козината, но е за предпочитане да не се употребяват хигиенните шампоани.
• Пяната срещу бълхи е в продажба в много страни. За предпочитане е при котки, които я понасят по-добре от аерозолите и шампоаните. Съдържа главно пиретрини и се употребява 1 или 2 пъти в седмицата.
• Противопаразитните нашийници могат да бъдат употребявани само при котки които не са алергични при контакта си с тях. По принцип обаче при животни алергични към ухапване от бълхи едно обикновенно обезпаразитяване не е достатъчно.
• Инсектицидните шампоани са добро средство за изчистване на животното, но нямат трайно действие върху бълхите, поради това интереса към тях е ограничен в програмата за подтискане на бълхите при чуствителни на алергична пуликоза животни.
• Инсектицидите пудри са актуални при животни с гъст косъм или при котки, които не понасят аерозоли. При повтаряща се употреба обаче могат да изсушат кожата и да отнемат блясъка на космената покривка.
• Пероралните инсектициди могат да убият бълхите или да прекъснат репрудуктивният им цикъл /Iufenuron,ciromazin/.Друг начин за прекъсване на жизнения цикъл е поставянето на нашийник от methopren за кучета и котки. Ако бълхите са унищожени в местообитанието още в началото на третирането и всички животни живеещи в жилището са обезпаразитени едновременно, не е необходимо да се продължава с регулярни дезинсекции на помещенията. И все пак, за да подействат тези препарати, бълхите трябва да се интоксикират смучейки кръв от животните и именно в този момент бедата е налице. Продуктите реr os не са подходящи при алергична пуликоза. Те служат за намаляване на глобалната паразитна инвазия и за допълване на локалното третиране.
• Ако има новопристигнали животни направете дизинсекция на помещението, за да се елиминира този фактор за реинвазия.
• Минете с прахусмукачка за да отстраните някои ларви и да прекъснете излюпването на какавидите. Унищожете торбичката на прахосмукачката.
• След като сте изчистили с прахосмукачката третирайте местообитанието с комбиниран инсектицид съдържащ регулатор на растежа. Инсектицида ще убие възрастните бълхи, а регулатора на растежа/на основата на fenoxycarb, methopren/ще прекъсне жизненият цикъл попречвайки на развитието на нимфите. Въпреки това съществуващите в момента на третирането нимфи, няма да бъдат засегнати и могат да дадат възрастни инсекти, когато имагоцида спре да действа(това, което се нарича "нимфов пробив" в борбата срещу бълхите). Това налага повторно третиране с имагоцид 2 до 3 седмици по-късно. Регулатора на растежа остава активен в следващите 6 месеца и не е нужно да се прави друго третиране в този интервал.
• Възможно е да се потърси помоща и на специализирани служби за обезпаразитяване, да се използуват изпарения или пулверизации. Когато се използуват пари трябва да се знае, че бълхите проявяват негативна фототаксия и че най-често се струпват под мебелите, където изпаренията не могат да ги стигнат. Затова след такова третиране е необходимо да пулверизирате под мебелите си. Ако се извикат специализираните служби собственикът трябва да изиска употребата на препарат съдържащ растежен регулатор.
• Санитарните мерки и тези по отношение на околната среда могат да предотвратят използуването на инсектициди. Възможно решение е професионалното аплициране върху килимите и мокетите на натриев борат, който има бързо ларвицидно действие и слаба токсичност по отношение на бозайниците. Този препарат трябва да бъде употребяван най-малко 1 път в годината или след почистване на подовите настилки с пара.
• Вътрешната и външна дезинсекция често се затруднява поради размерите на инвазираната площ, грижите за околната среда, атмосферните условия и т. н. Тъй като много високите температури(над 35 градуса) убиват ларвите на бълхите, външните зони изложени на преки слънчеви лъчи не са застрашени. Местата, където инсектите могат да се скрият, ъглите на терасата, пукнатини по стените на помещенията, трябва да бъдат направени недосегаеми или трябва да се дезинсектицират често с препарати за външна употреба/особено местата, които домашните животни предпочитат/.
• Необходимо е да се помисли също за гаража и за колата, ако животните имат достъп до тях.
• Алергичните към ухапване от бълхи животни се възстановяват за 4 - 6 седмици следвайки една добре проведена програма за обезпаразитяване. За ветеринарните лекари е важно да водят борбата из основи и да не се заблуждават, че могат да свършат всичко през първите седмици. Най-напред трябва да се излекува пациента, а след това да се установи диагноза с абсолютна точност не само в съзнанието на лекаря, но и в съзнанието на клиента. Постигайки ремисия при пациента ветеринарният лекар може да уточни борбата срещу бълхите до възможния минимум на ефикасност.