Редовното обезпаразитяване на домашните ни любимци е необходимост, тъй като паразитите, които те приютяват, имат за тях травматично, токсично и алергизиращо действие, което води до промяна в обмяната на веществата и смущения в растежа и развитието на животните. Още повече, че обезпаразитяването е грижа и за общественото здраве, като се има предвид, че някои паразити са опасни и за човека.


Ще бъде полезно да си припомним жизнения цикъл на някои основни за кучето паразити, за да може по-добре да разберем смисъла на обезпаразитяването. Червеите паразитиращи в червата на кучето се подразделят на нематоди (кръгли червеи) и цестоди (плоски червеи).
ТОКСОКАРИТЕ СА НА ПЪРВО МЯСТО
Измежду нематодите, аскарите имат най-голямо значение и в частност това е един паразит наречен Toxoсara canis. Този кръгъл червей може да зарази кученцето преди то дори да се е родило: спящите като в хибернация ларви, преминават през плацентата, отиват в черния дроб, а после в белия дроб на фетуса. Те се локализират в стомаха, а после в червата, като възрастни паразити, които снасят яйца. След раждането си, кученцето може да бъде заразено чрез млякото, но най вече чрез контаминираната външна среда (изпражненията на майката или на други кучета). При мъжките кучета над една годишна възраст и при женски над 6 месеца, се изгражда относителна имунна устойчивост, която не разрешава на паразитите да осъществяват докрай цикъла си, но те капсулират в различни тъкани под формата на ларви (черен дроб, бъбреци, мускули, матка, млечна жлеза ). Тези ларви се активират най-вече при бременност или разгонване на женската. Яйцата на Toxoсara са много устойчиви във външна среда. Ако кученцето е с много силна инвазия, това може да предизвика забавяне на растежа, запушвания на червата, а дори и разкъсването им. Опаразитените кученца имат балониран корем, понякога са с диария или бронхопневмония. Човекът и по-специално децата се заразяват, поглъщайки яйцата: 77% от обществените градини и паркове в големите градове са контаминирани! Този нематод може да се прихване също и чрез поглъщане на недостатъчно топлинно обработена овча карантия. При децата се говори за "larva migrans visceralis": ларви, мигриращи във вътрешните органи, което води до астения, храносмилателни разстройства, треска...
При възрастните клиничните признаци са същите, но изглежда че опаразитяването благоприятства съпровождащи алергични заболявания. Освен това, тези паразити са в основата на много тежко очно заболяване, сърдечна слабост, менингоенцефалит, парези, парализи и др.
АНКИЛОСТОМИ
Въпреки, че те също принадлежат към клас нематоди, анкилостомите имат абсолютно различен цикъл на развитие: инвазиоспособните ларви могат да преминат през кожата, или да контаминират кучето чрез поглъщане на мляко от вече опаразитена майка, или на друг вид храна. При перкутанното инвазиране ларвите отиват най-напред по кръвен път в белия дроб, след което се отправят към трахеята. Те ще бъдат погълнати от кучето и ще останат в червата, където ще достигнат полова зрелост. Много по-рядко ларвите се локализират в мускулатурата. При инвазираните с анкилостоми кучета се наблюдават кожни наранявания, причинени от проникналите през кожата ларви, белодробни и мускулни проблеми, анемия, наличие на кръв във фекалиите, тъй като с мощните си устни капсули разкъсват чревната лигавица и кръвоносни съдове. Анкилостомите са хематофаги и ежедневно отнемат по около 0.15 ml кръв. Слабо инвазираните, а също така и възрастните животни нямат ясно изразени клинични признаци. При средни и силни инвазии, както и при млади животни се наблюдава намален или извратен апетит, кървава диария, бързо отслабване, забавено развитие при подрастващите. Силните инвазии могат да причинят бързо изтощаване и дори смърт.
КАЛЕНДАР НА ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕТО
Като цяло календарът,който трябва да бъде възприет е следния:
Некастрирани кучки
1 обезпаразитяване при разгоненост, ако не е заплодена
При покриване: 2 дни преди и 8 след покриването
При бременност: на 40 и 42 ден
При лактация: на 10 и 15 ден след раждането
Обезпаразитявайте едновременно майката и кученцата докато са заедно
Мъжки (кастрирани и некастрирани) и кастрирани женски
2 обезпаразитявания на година, ако обитават слабо контаминирано пространство (апартамент)
4 пъти в годината, ако обитават средно контаминирана среда (при редовни разходки)
Ежемесечно при обитаване на силно контаминирано обитание (развъдници, свободно живеещи кучета)
Кученца
Обезпаразитяване на 10 и 15 ден (едновременно с родилката)
Обезпаразитяване на 4 седмица
Обезпаразитяване на 6 седмица
Обезпаразитяване на 8 седмица (при отбиването)
Обезпаразитяване на 12 седмица
Обезпаразитяване всеки месец до навършване на 6 месечна възраст.
Идеалният календар на обезпаразитяването се базира на познанията, които имаме за цикъла на развитие на паразитите. Обезпаразитяващият продукт ще бъде избран съобразно своя спектър на действие.
Д-р Жан Пиер Самай
Материалът е публикуван в списание Милиони приятели