Като донесем вкъщи кученце, ние включваме в семейството си нов член за много години, затова е много важно кученцето да отговаря на вашите очаквания за темперамент. А изложените по-долу тестове показват с голяма вероятност темперамента:

 • тест на Кемпбел
 • тестване на кучилото според Томан
 • тест на Брето с огледало
 • тест на Кьойнек с оживяваща играчка

Тест на Кемпбел

Този тест е бил предложен от етолога от Калифорния Уилям Кемпбел през 1975 година за определяне степента на социализация на кученцето и отношенията на доминиране/подчинение. Тестът се състои от пет изпитания: две от тях са наблюдение, а другите три изискват определени действия. Кученцата може да се тестват на възраст 7 седмици; всяко от изпитанията продължава около 30 секунди – толкова време е достатъчно на две непознати кучета, за да установят йерархична връзка. Тестването се провежда в непознато за кученцето място, в спокойна обстановка, наоколо не трябва да има предмети, които да го провокират за игра. Всички действия се извършват спокойно и не се съпровождат нито с думи, нито с поощрения.

Тест за привличане

Внимателно пуснете кученцето на земята, отдалечете се на няколко метра, леко плеснете с ръце и проследете поведението на кученцето:

 1. То веднага бяга при вас, вирнало опашка, започва да скача по вас и да ви хапе ръцете.
 2. То веднага бяга при вас, вирнало опашка, започва да ви драска ръцете с лапите си.
 3. То веднага бяга при вас и маха с опашка.
 4. То бавно се приближава към вас с подвита опашка.
 5. То не идва при вас.

Тест за ограничаване

Тестът се провежда от непознат на кученцето човек.

Сложете кученцето по гръб, като сложите ръце върху гърдите му и го задържате в това положение за 30 секунди, като леко го обръщате на едната или другата страна:

 1. Кученцето усилено ще се съпротивлява или ще хапе.
 2. Кученцето ще се съпротивлява дотогава, докато не получи свободата си.
 3. Кученцето отначало ще се съпротивлява, след това се успокоява.
 4. Кученцето не се съпротивлява и ви лиже ръката.

Тест за способност да следва

Тестът се провежда с всяко кученце отделно, като се мълчи.

Застанете до кученцето и бавно се отдалечавайте, като оставате в полезрението му.

 1. То веднага се ви последва, с вирната опашка и ще ви хапе за краката.
 2. То прави същото, но не хапе.
 3. То веднага се ви последва, с подвита опашка.
 4. То нерешително ви следва с подвита опашка.
 5. То не ви последва и си отива.

Тест за изправена поза

Тестът се провежда от непознат на кученцето човек.

Сложете ръцете си под гърдите на кученцето и го вдигнете в изправено положение. Подръжте го в това положение 30 секунди:

 1. Кученцето яростно се съпротивлява, ръмжи и хапе.
 2. Кученцето се съпротивлява, но не прави опити да ухапе.
 3. Кученцето отначало се съпротивлява, но после се успокоява и лиже ръцете.
 4. Кученцето не се съпротивлява, лиже ръцете
 5. Кученцето реагира непоследователно: отначало проявява признаци на съпротивление и даже се опитва да ухапе, но в следващия момент се поддава на принуждаването.

Тест за подчинение

Тестът се провежда от непознат на кученцето човек.

Кученцето лежи в поза на сфинкс, човекът му притиска главата, като едновременно я завърта настрани. Тази поза имитира подлагане на гърлото му на нападащия противник:

 1. Кученцето се съпротивлява, драска, преобръща се, ръмжи и хапе.
 2. Кученцето се съпротивлява и преобръща, като се мъчи да ви одраска.
 3. Кученцето отначало се съпротивлява, след това се успокоява и ви лиже ръцете.
 4. Кученцето се преобръща по гръб и ви лиже ръцете.
 5. Кученцето си отива

Резултати

Повечето отговори - 1
доминантно агресивно (не се препоръчва като компаньон, при правилна дресировка може да стане добро работно куче или пазач)

Повечето отговори - 2
инат (работно куче, на което е необходима строга дресировка)

Повечето отговори - 3
Стабилно, адаптира се

Повечето отговори - 4
Склонно към подчинение (кучето не е напълно подходящо за работа)

Повечето отговори - 5
затормозено (не е склонно към общуване, непредсказуемо куче)

Понякога резултатите могат да са противоречиви. Тогава трябва да се повтори теста, по-скоро условията на провеждане (прекалено малко кученце, храна, стрес, сън) не са били подходящи.

 

Тестване на кучилото според Томан

Предлаганите тестове са предназначени за установяване предразположеността на кученцата от кучилото към доминиране.

Кученцата се разпределят по четири категории:
- категория Л, "лидер", водач на глутницата;
- категория П, "предани", подчинени кучета, т.е. послушни;
- категория О, "отстранени", равнодушни кучета;
- категория А, "асоциални", плашливи и опърничави кучета.

1. КУЧЕНЦАТА ПОПАДАТ В НЕПОЗНАТО ПОМЕЩЕНИЕ
Майката е достатъчно отдалечена от кучилото, за да не я чуват кученцата. Развъдчикът също се намира на значително разстояние.
Тип Л не лае и изследва новото помещение спокойно.
Тип П лае срещу Л и се мъчи да го привлече към игра.
Тип О не се движи, изглежда изгубено, скимти като се оглежда наоколо, следва другите.
Тип А ходи в кръг, скимти.
След няколко минути Л и П играят заедно, О се мъчи да се присъедини към тях, но бяга при най-малкия неуспех, А не участва в игрите и скимти.

2. ПОЯВЯВАНЕ НА РАЗВЪДЧИКА
При приближаването на развъдчика А и О бягат към него, П спокойно се приближава, а Л просто го гледа или се занимава със свои работи.

3. ВНАСЯНЕ НА ХРАНА
Тази ситуация напълно променя позицията на кученцата в сравнение с предходния тест. Л и П започват да ядат, даже ако са сити, и нападат А и О, когато те се опитват да се приближат. Развъдчикът е принуден често да се намесва, за да възстанови реда и да се убеди, че всички могат да ядат.

4. ПОЯВЯВАНЕ НА НЕИЗВЕСТЕН ПРЕДМЕТ
Близо до кученцата хвърлят предмет, като пластмасова бутилка, но така, че да не ги засегне. Л бяга към предмета и започва да го хапе. П приближава по-внимателно, след това заедно с Л започва да изследва предмета и да играе с него. О е изплашен, той предпочита да бъде на разстояние от предмета, може даже и със скимтене да избяга от него. А страхът на куче тип А е очевиден, то бързо избягва, скимти и не се приближава до предмета даже за няколко минути.

5. НЕОЧАКВАН ЗВУК
Когато се чуе звук, Л вдига глава, наостря уши, насочва ги по посока на звука, като остава на място. Останалите кученца панически се мъчат да избягат. Ако сложите в центъра между кученцата будилник, който да се навие да звънне след две минути, то само Л няма да мръдне от мястото си - той ще гледа будилника, а след това ще тръгне да го изследва. П ще спре пръв и ще чака реакцията на Л.

6. РАЗВЪДЧИКЪТ ОСТАВА С КУЧЕНЦАТА, НО НЕ СЕ ДВИЖИ
Кученцата веднага ще го познаят, но само О и А ще бягат към него. П ще остане наоколо, а Л няма да реагира на присъствието му.

7. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ КОНТАКТА С МАЙКАТА
Развъдчикът все още е до тях. Л пръв отива към майката, като се насочва право към задните й гърди (там има повече мляко), след него е кученцето тип П и най-накрая са О и А.

8. ХРАНЕНЕ
В тази последна ситуация всеки трябва да има достъп до купичката. Л не се бие, той яде спокойно дотогава, докато не се засити, нито едно от кученцата не го безпокои. П често сменя мястото си, но яде спокойно. Затова пък А и О постоянно се карат.

Тази серия тестове позволява кученцето да бъде оценено от този, който иска да направи от него работно куче. Ако бъдещият стопанин иска кучето да възприеме дресировката, като запази необходимия минимум независимост, инициатива и способност към размишляване, той по-скоро ще избере куче тип Л, близко до темперамент 2 в теста на Кемпбел.

Кученцата тип П ще бъдат по-послушни, склонни навсякъде да последват стопанина без да проявяват инициатива. Те са близки до темперамент 3 в теста на Кемпбел.

Накрая, кучета тип О са подходящи за ролята на компаньон и за живот в семейство, те са близки до темперамент 4 в теста на Кемпбел.

Тест на Брето с огледало

На възраст от шест до осем седмици кученцето започва да реагира на отражението си в огледало, а на девет-десет - да се интересува от него. На тази възраст ние можем да заведем кученцето в помещение, където има голямо огледало, в което то ще може да се види цялото. Ще наблюдаваме реакциите на кученцето, за да се определи нивото на социализацията му.
Общителните, уравновесените, уверените в себе си и доминиращите кученца ще проявят известна напрегнатост във връзка с установяването на йерархично положение. Кученцето ще се оглежда в огледалото, ще застива за известно време, ще се приближава до огледалото и ще се отдалечава.
Такива кученца се отнасят към типове 1 и 2 в теста на Кемпбел.
Другите кученца, също толкова общителни, но по-скоро подчинени и инфантилни, ще се мъчат да установят контакт с изображението си, да демонстрират готовност за подчинение и да канят за игра. Те рядко и за кратко ще застинат, като зорко гледат отражението си, приближават и се отдалечават.
Тези кученца съответстват на темперамент тип 3 или 4 в теста на Кемпбел.
Накрая, при неуравновесените, необщителните и страхливите кученца ние наблюдаваме продължителни периоди на неподвижност, нежелание да гледат изображението си. Кученцата бягат от огледалото или ръмжат. Тези кученца съответстват на типове 1 или 5 в теста на Кемпбел.

 

Тест на Кьойнек с оживяваща играчка

Според Кейнек, кучето може да реагира на появата на нов предмет по три начина:

 • да прояви интерес;
 • да го игнорира;
 • да не го приеме.

Тестът с оживяваща играчка позволява да се оцени характера на кученцето и организацията на отношенията човек-куче. Кученцето се вкарва в непозната стая без мебели. Изследващият поставя на пода движеща се играчка-кученце и я насочва към кученцето. След това стопанинът или стопаните, също и изследващият стават, като образуват полукръг, и играчката се насочва към единия от стопаните.

Кученцето се държи по различен начин като види играчката, която по форма и издаваните звуци наподобява кученце, например:

 • отстъпва с лай или без лай, души под опашката на играчката, мускулите му са напрегнати, то изглежда развълнувано. Тази реакция се смята нормална;
 • започва заплашително да лае, изглежда разтревожено. Такова кученце се счита за неспособно да живее в град;
 • нахвърля се на играчката, блъска я, хапе я. Такъв екземпляр е опърничав, а значи, опасен тип животни. Следва да се отбележи, че от втория или третия път поведението на кученцето става нормално: кученцето е започнало да възприема играчката като досаден предмет;
 • държи се спокойно и разглежда играчката. Такова кученце лесно ще се обучава, но у него ще се запази известна склонност към независимост;
 • крие се под стол или зад него, изглежда изплашено и неуверено. Този тип поведение се наблюдава при кученцата, които не са придобили достатъчно опит в ранна възраст;
 • бяга, изпитва силно вълнение, връзката със стопанина е много слаба. Кученцето е страхливо и способно да подведе стопанина във всеки момент;
 • крие се зад стопанина или единия от стопаните. Това поведение установява истинската йерархия, показва кой е лидера в двойката;
 • крие се зад изследващия. Такова поведение посочва на лоши отношения между кученцето и стопанина му.

Може да се повтори теста с всички кученца от кучилото. Само доминиращото кученце със стабилна психика ще доближи играчката.
Ако тестът се провежда в присъствието на майката, всички подчинени кученца ще побягнат към нея да се скрият. Независимите кученца ще се опитат да застанат между майката и играчката.