WW – World Winner – Световен Шампион
EW – Euro Winner – Европейски Шампион


INT.CH (C.I.B.) – Международен Шампион по Красота (Интершампион)
MULTICH - Национален Шампион на пет и повече държави
CH - Национален Шампион
СН.СН - Национален шампион на 2 държави
CH.INT.CH - Интершампион, Шампион на една държава
CH.CH.INT.CH - Интершампион, Шампион на 2 държави
J.CH - Млад Шампион (официална титла в някои държави)
CACIB - Certifikat d`Aptitude au Champional International de Beaute - Кандидат за Международен Шампион по Красота
R.CACIB - Резервен Кандидат в Кандидат за Международен Шампион по Красота
САС - Certifikat d`Aptitude au Championatl - Кандидат за Национален Шампион
R.CAC - Резервен Кандидат за Национален Шампион
СС - Сертификат за съответствие
BIS - Best in Show – Най-добро куче на изложбата
R.BIS - Резервно (подгласник) Най-добро куче на изложбата
BIS (III-IV) – Призьори в Best In Show
BISp/j/v – Най-добро Подрастващо/Младо/Ветеран на изложбата
BIG - Best in Group – Победител на Групата
BIG (II-V) – Призьори в Групата
BOB – Най-добър представител на породата
BOS – Най-добър от противоположния пол (загубилото при сравнение за ВОВ)
BESTp/j/v - Най-добро Подрастващо/Младо/Ветеран на Породата
BISS – Най-добро куче на специализирана изложба
BOSS - Най-добро куче от противоположния пол (загубилото при сравнение за ВОВ) на специализирана изложба
BJG – Най-добро младо куче в групата FCI
BJ - Най-добро младо куче
BP - Най-добро подраствашо куче
CH Bg – Шампион на България
CW - Class Winner – Победител на Класа (междинен, открт, шампиони)
R.CW – Резервен Победител на Класа
CWC – Certifikat wystawowego championa – сертификат за шампион на изложби в Полша
CWp/j/v – Победител в Клас Подрастващи/Млади/Ветерани
CACA – Сертификат за кандидат шампион на Австрия
ES – Europa Sieger – Победител на Европа
BS – Bundessieger – Победител на съюза
СС ( SQ ) - сертификат за съответствие (сертификат за качество)
Ч. РКФ - Шампион на Руската Киноложка Федерация
ЧК - Шампион на Националния Клуб по Порода
КЧК - Кандидат за Шампион на Националния Клуб по Порода
СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ.........