Наскоро прочетох няколко публикации от опитни и успешни развъдчици на различни породи, които оплакват упадъка на своите породи, хвърляйки вината върху ново поколение развъдчици, които или нямат познания, или чийто основен стимул е търговската печалба.

Ако основната причина за развъждането на „развъдчика“ е печеленето на пари, трябва да приемем, че той не чувства никаква отговорност към породата, нейното здраве и благосъстояние или поддържането на Стандарта на породата. Такива хора никога няма да смятат липсата на знания за пречка, защото не се чувстват задължени към породата. Те винаги ще бъдат трън в очите на всеотдайния развъдчик, който непрекъснато се стреми да подобри поголовието си, тъй като в очите на хората, които купуват кученца (които рядко правят достатъчно проучвания) кученцето си е кученце.

Тези развъдчици, които смятат, че отглеждането на победител е просто въпрос на чифтосване на печеливша кучка с печелившо куче, са друг въпрос. Те не успяват да осъзнаят стойността и значението на родословието и не разбират, какъв ценен инструмент за развъждане е това.

Все пак трябва да можете да ЧЕТЕТЕ родословие и това е мястото, където наистина великите развъдчици печелят. Формулярът за родословие предоставя много ценна информация, при условие че читателят е проучил кучетата, които се появяват в него. Те ще проучат родословие (от най-малко пет поколения) и - ако не познават лично всички кучета в него - ще ги проучат или чрез търсене на снимки, или просто като попитат по-старите развъдчици, които все още са наоколо, къде и кои точно са предимствата и недостатъците на тези кучета. По този начин те изграждат цялостна картина на произхода на своите кучета.

След определен период от време те ще могат да преценят, какви недостатъци и добродетели се крият зад техниите разплодни кучрта и да установят кои кучета са отговорни за тяхното производство. Те ще анализират нивото на линейно развъждане и съответно ще определят, кои кучета имат най-голямо влияние сами по себе си. С тази информация те ще бъдат в състояние да решат кои кучета могат да бъдат “събрани”, когато се обмисля чифтосване и кои не.

Един от най-великите развъдчици на нашето време беше Марджъри Бантинг от “Ragus Norwich”, Norfolk и Border Terrier. Марджори не само можеше да вземе празен лист хартия и да напише по памет родословие от пет поколения, тя успяваше да опише подробно всяко куче, чието име написваше. Тя беше един от майсторите развъдчици.

Големите развъдчици разбират също, че правилното изграденото куче не се произвежда чрез чифтосване на две крайности; по-скоро потенциалният родител, който има недостатъци в една област, трябва да бъде чифтосван с куче, което е отлично по тези показатели. Като пример, куче, което е леко изправено отзад, няма да създаде кученца с перфектни задни ъгли, ако го чифтосвате с куче, което е безнадеждно презаъглено. Избраният партньор трябва да бъде куче с ПРАВИЛЕН ъгъл.

Умението да четеш родословие е изкуство и е нещо, което може да се научи с времето. Формулярът за родословие не е просто лист хартия... това е нещо, което може да бъде ключът към успеха на един развъдчик.

Автор: Andrew Brace
Превод: Елена Нейчева развъдник Spotmaniac