Някога забелязвали ли сте, колко лесно експертите, развъдчиците и собствениците на кучета привикват към вътрешните изменения в породата? В много случаи тези изменения постепенно се възприемат като изисквани черти или като норма.


Това обикновено са кучета на известни развъдчици или стопани, които започват определено изменение или установяват тенденциите в породата.
Още когато такова куче с леко изменен тип започне да печели, процесът започва. Кучето получава ВОВ, един експерт се накланя към друг и му казва: “Вие видяхте ли това прекрасно куче?” Развъдчиците и собствениците забелязват, че на съдиите им харесва това конкретно куче и започват да развъждат или купуват кучета от този тип. В такъв момент стандарта на породата изглежда не е много важен за собствениците, а изложбените победи са това, което има значение за тях.
След известно време, когато отново ще седите до изложбения ринг и ще гледате тази порода, може така да се случи, че например от пет представени кучета в един клас, четири ще имат отклонения и само едно ще съответства на стандарта. На повечето изложби такова куче, ще се разглежда като отклонение от стандарта, а действително несъответстващите кучета ще бъдат разпределени от първо до четвърто място. За тези развъдчици, които остават верни на стандарта, това ще бъде голямо разочарование.
Съблазанта, разбира се е много голяма. Много от тези кучета с такива отклонения често се набиват в очите. Тяхната походка често изглежда много ефектна, отколкото движенията на “стандартното” куче. Или имат огромна глава. Те много често са по-едри от другите. Трябва да бъдеш много силен и да имаш добър и честен опит в развъждането, за да не се поддадеш на изкушението и да останеш в позицията на убеденост и развъждане в съответствие със стандарта.
Често появата на разлики в породните типове довежда до поляризация във възгледите на експертите и развъдчиците. Един от признаците на такава поляризация се явява това, че някои черти на кучетата стават извънредно отличителни с цел да бъдат забелязани и признати.
По този начин, всеки може да наблюдава това и да си направи извод, че отказа от придържането към стандарта на много развъдчици, собственици на кучета и съдии представлява непосредствена опасност за съществуването на всяка породна популация.
Развъдчиците и съдиите са длъжни, най-малкото веднъж месечно да четат стандарта на породата, с която се занимават и би било много полезно да се организират редовни срещи на развъдчиците и експертите за обсъждане на определени тенденции и недостатъци, които постепенно се натрупват в породата.
Никога не забравяйте, че единственото, от което следва да се ръководите при съдийство и развъждане, това е утвърдения стандарт на породата.
Така, че действайте като верни привърженици на този стандарт и пропагандирайте сред хората нашата порода съгласно утвърдения стандарт.
Списание “The French Connection”, December 2004, издание на Английския национален клуб Френски булдог
Превод на руски език: А. Заброда, развъдник "Зон Мирэкл", Русия, www.zonmiracl.ru
Превод на български: Елена Нейчева, развъдник “Spotmaniac”, България