Аджилити е най-универсалният спорт. Това е спорт за всички. В него няма градация по физически данни. Mогат да участват хора от всички възрастови групи и на равно да се състезават и жени и мъже. За кучетата има различни категории съобразени с ръста и шампион може да стане както пудел така и немска овчарка. Важното е кучето и водача да се разбират, и заедно да получават удоволствие от този спорт.
Въведение


Аджилити - това е спортно състезание за всички кучета.
Целта на Аджилити - преодоляване на различни препятствия, повишаване на умственото развитие и ловкост.
Аджилити e образователна и спортна дейност, чиято цел е да улесни интеграцията на кучетата в обществото.
За този спорт трябва много добър контакт между кучето и водача, и идеално разбиране. Затова участниците в състезанието трябва да са запознати с елементарната дресировка и да имат положени основи на послушание.
Категории
Съществуват три категории:
1) S (Small): за кучета чиято височина в холката е не повече от 35 см.
2) m (Medium): за кучета чиято височина в холката е от 35 см (включително), до 43 см.
3) L (Large): за кучета чиято височина в холката е 43 и повече см.
Трасе
Трасето се състои от определен брой препятствия. Начинът на тяхното разположение определя сложността на трасето и скороста. Кучето трябва да премине всички препятствия в правилна последователност и за определено време.
Общи положения
Минималният размер на терена за състезание по Аджилити е 30 х 40 м. Размера на ринга е не по-малък от 20 х 40 м. Ако състезанието се провежда в 2 ринга между тях се препоръчва да има преграда или трябва да се намират на разтояние 10 м. еднин от друг.
Дължината на трасето може да бъде от 100 до 200 м в зависимост от класа, да се състои от 12 - 20 препятствия, като минимум 7 трябва да са за прескачане (бариера,стена).
Максималната височина на двойните бариери е: S: 30 см; M: 40 см; L: 55 см.
Разстоянието между бариерите в комбинации за прескачане (едно препятствие се състои максимум от 3 бариери) и е между 4,5 - 7 м.
Разтоянието между две последователни препятствия е между 5 - 7 м.
2 Разположение на трасето
Как ще изглежда трасето зависи от фантазията на съдията. Трябва минимум два пъти да се смени посоката.
В началото на състезанието съдията е длъжен да разгледа всички препятствия и ако те отговарят на необходимите параметри да предаде план на трасето на организационният комитет.
Съдията проверява трасето и определя дължината му. Добре разположеното трасе позволява на кучето да се движи леко и свободно. При съставяне на трасето трябва да има баланс между контролирането на кучето, предотвратяването на грешки при преминаване на препятствията и скоростта. За да се избегне автоматизирането при кучето трябва да се сменя трасето и местата на препятствията.
3 Провеждане на състезание
В началото на състезанието на водача се предоставя възможност да премине по трасето но без кучето.
Преди състезанието съдията провежда разговор с учасниците, напомня им идеята на състезанието, съобщава контролното време, максималното време, обяснява как ще се оценява резултата и им напомня правилата .
(a) Определяне на контролно време (КВ)
Контролното време се определя като се изхожда от избраното трасе и скорост в метри/секунда. Изборът на скорост зависи от нивото на състезанието и как са разположени препятствията по трасето.
КВ (в секунди) се определя като се раздели дължината на трасето с избраната скорост. (в м/с).
b) Определяне на максимално време (МВ)
МВ, е равно на удвоеното КВ Например КВ=60 МВ=120. Максималното време не трябва да е повече от КВ х 2.
Поведение при състезание
Водачът влиза в ринга като оставя кучето в каквото желае положение (седнало, легнало или право)
Сваля се повода и нашийника. Заради безпасността на кучето никога не трябва да се участва в състезание с нашийник или повод.
По време на състезанието водачът не трябва да има предмети в ръцете си.
Водачът може да избере положението си самостоятелно. Той започва работа с кучето след сигнал на съдията. Времето се засича от момента, когато кучето пресече стартовата линия.
По време на състезанието могат да се използват разнообразни команди и сигнали .
Водачът трябва да направи така, че кучето да се движи по трасето и да преодолява препятствията като няма право да докосва нито кучето нито препятствията. Водачът не е длъжен да минава през препятствията.
Състезанието свършва когато кучето пресече финалната линия.
Водачът поставя повода на кучето и излиза извън ринга.
Препятствия
Бариери:
а) Единични
Височина: L: 55 - 65 см. M: 35 - 45 см. S: 25 - 35 см. Минимална ширина: 1,20 м. Бариерите могат да са съставени от прегради (не се препоръчват метални и пласмасови), кухи дъски, пръти и др. Най-горната преграда трябва да пада лесно.
б) Двойни бариери:
Двойните бариери се състоят от две единични бариери. Първата трябва да е 15-20 см. по ниска от втората.
Втората трябва да е висока :
L:55-65 см. M: 35-45 см. S:25-35 см.
Стена:
Височина L:55-65 см. M: 35-45 см. S:25-35 см
Минимална ширина 120 см. дебелина около 20 см.
Маса: минимален размер 90х90 см.
максимален размер 120х120 см.
Височина:
L:60 см. M и S: 35 см
Масата трябва да е устойчива и да не се хлъзга
Пътечка: Височина 1.20 - 1.35 м.
Дължина: 3,60 - 4.20м. ширина - 30 см.
За да се облекчи работата на кучето в началото и в края трябва да има рейки, който да са разположени на еднакво разтояние една от друга (например през 25 см.), но не повече от 10 см. от началото на контактната зона, ширината на рейките е -2 см. дебелината от 5 - 10 мм. Рейките не трябва да имат остри ръбове.
Началните и крайните 90 см. трябва да са в друг цвят - това са контактните зони.
Люлка: дължина на дъската: 3,65 - 4,25 м, ширина - 30 см..
Височината на опората на дъската, трябва да е 1/6 от дължината на самата дъска.
Например: дължина = 3,65 м, височина = 60 см; дължина = 4,25 м, височина = 70 см.
Контактните зони са същите като на пътечката.
Препятствието трябва да бъде устойчиво, да не е на колелца. Не може да се използват рейки. Дъската трябва да се спуска за 3-4 секунди след като на края и е поставен товар от 1 кг. , ако това не се случва трябва да се регулира.
А образна форма.
ширина не по-малко от 90 см. надолу към земята до 1.15 м.
Горната час да е на височина 1.90 м. от земята (ъгъл м/у дъските - 90°)
За предотвартяване на плъзгането и за по-лека работа на кучето се слагат рейки разположени на еднакво разтояние една от друга (например през 25 см.), но не по-малко от 10 см. от началото на контактната зона. Ширината на рейките е - 2 см. дебелината 5-10 мм. Рейките не трябва да имат остри ръбове.
Най-долните 1.06 м. трябва да са оцветени в друг цвят - това са контактните зони.
Слалом:
Количество на колчетата (рейките): 8,10 или 12
Рейките за слалома трябва да имат диаметър 3-5 см., височина - 1 - 1,20 м.. разтоянието м/у тях трябва да е 50-65 см.
Твърд тунел: диаметър - 60 см., дължина: 3-6 м. Конструкцията трябва да позволява да се направят един или два завоя.
Мек тунел:
Има твърд вход с дълбочина 90 см.
височина на входа: 60 см., ширина - 60-65 см.
Изходът от тунела се прави от мек материал, дължината е 2.50 - 3,50 м, ширината е 60-65 см.
Ако изходът на тунела е прикрепен към земята , крепежните елементи трябва да са на разстояние не повече от 50 см., за да може да излезе куче с всякакъв размер .
Гума: ширина от 38 - 60 см.
Височина на центъра от земята: L: 80 см, M и S: 55 см
Височината на гумата се регулира с помощта на върви и вериги, не може да е направено неподвижно. С цел безопасност долната половина на гумата трябва да е запълнена.
Основата на това препятствие трябва да има дължина по 1м. от двете страни на гумата
Прескок на дължина:
състои се от 2 - 5 елемента. Сумарната дължина е:
L: 1,20 - 1,50 м (4 - 5 елемента)
M: 70 - 90 см (3 - 4 елемента)
S: 40 - 50 см (2 елемента)
Ширина на бариерата: 1.20 м.
Елементите за скок на дължина се поставят по възходяш ред, от най-ниският елемент (15 см) до най-високият (28 см.)
Старт и финал
Стартовата и финалната линия трябва да се намират до 1м. от първото и последното препятствие съответно. Разстоянието м/у стойките на старта и финала е равно на дължината на препятствията плюс по 50 см. от всяка страна. На старта и финала трябва да има достатъчно място за работа с кучето (не по малко от 6м).
Съдийство
Участниците в състезанието нямат право да оспорват решението на съдията, то е окончателно.
1 Общи положения
Цел на пробега - да се позволи на кучето да премине правилно по трасето в рамките на КВ. Контролното време е справочна единица, скоростта не е основен критерий за оценка.
По трасето опитът и навикът имат по-голямо значение от скоростта.
Ако резултатите на две кучета съвпадат, се предпочита кучето, което е допуснало по-малко грешки.
Времето се отчита само тогава, когато количеството на грешките съвпада. Ако се получи така, че грешките по трасето съвпадат и времето е едно и също, съдията може да поиска повторен пробег по трасето.
2 Грешки
По трасето се срещат следните грешки.
Грешки при преодоляване на препятствията.
Грешки при превишаване на КВ
Наказателни точки
(а) Превишаване на КВ: една точка за секунда
(б) Общи правила:
Времето се отчита от момента, в който водача пресече линията на старта.
Ако водача докосне кучето и това му даде предимство се дават 5 наказателни точки за всеки такъв случай.
За всяко докосване на препятствие водачът получава 5 наказателни точки..
(с) Наказателни точки за трасето: за всяка грешка се дават 5 наказателни точки.
Паднало препятствие:
Счита се за паднала, която и да е част от препятствието докато кучето преодолява следващо препятствие.
а)Отказ:
Смятат се за отказ следните случай: ако кучето се спре пред препятствието, ако премине покрай него,
ако си наведе главата или си сложи лапата в тунел и после се върне.
Отказът трябва да бъде коригиран, в противен случай кучето прекратява участие.
Грешките по време на слалом трябва да бъдат коригирани.
NEW
Контактни зони:
На всички препятствия с контактни зони кучето трябва да докосне зоните на входа и изхода. Ако няма докосване се начисляват 5 наказателни точки за всяка пропусната зона.
Други грешки:
При падане на препятствие или пропуск на контактна зона се начисляват наказателни точки, но кучето продължава движението.
Превод от руски: Елена Милкова